REAL-HOME Marcin Kopka to szybko rozwijająca się firma zajmująca się profesjonalną obsługą i zarządzaniem nieruchomościami. Współpracujemy ze wspólnotami mieszkaniowymi, ale również z właścicielami prywatnych budynków, dbając o to by nieruchomość była bezpiecznym domem dla wszystkich mieszkańców. Przestrzeganie przepisów budowlanych i regulacji w zakresie własności lokali jest ważne, ale równie duże znaczenie ma dla nas poczucie komfortu mieszkańców, na które składa się pewność dostaw mediów, wysoka jakość usług zleconych na rzecz nieruchomości, efekty remontów oraz sprawne załatwianie bieżących spraw.

NASZE USŁUGI:

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Reprezentujemy wspólnotę mieszkaniową, w oparciu o pełnomocnictwa negocjujemy i zawieramy umowy z dostawcami i wykonawcami

Obsługa księgowa nieruchomości

Prowadzimy księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Obsługa techniczna

Prowadzimy dokumentację budowlaną nieruchomości i nadzorujemy jej stan techniczny

Windykacja należności

Podejmujemy działania mające na celu egzekucję zaległych opłat

Zakładanie nowych wspólnot

Szybko i sprawnie organizujemy sformalizowanie istnienia wspólnoty

Doradztwo

Pomagamy i doradzamy mieszkańcom, właścicielom i członkom zarządów w sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem nieruchomości

Optymalizacja kosztów

Proponujemy rozwiązania służące obniżeniu kosztów eksploatacyjnych

Koordynowanie dotacji i finansowania inwestycji

Dla powierzonych nam nieruchomości realizujemy inwestycje, na które istnieje możliwość pozyskania dofinansowania